Tekirdağ Mehteran Takımı

Geçmişten günümüze gerek savaşlarda gerek ise organizasyonlarda Mehter veya mehteran, Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosudur.  Dünyanın en eski askerî bandolarından birisi olmakla beraber  Farsçadaki "mihter" kelimesinden türemiş ve İslamiyetten önceki Türk devletlerinde dahi küçük değişikliklerle yer almakta ve yeniçerilerin olduğu gibi Mehteranın da Piri Hacı Bektaşi Veli olmakta her icraattan önce mutlaka Peygamber, Ali ve Hacı Bektaşi Veli adına dua okunması ve marşlarda adlarının zikredilmesi gelenek halindedir. Üç önemli sembol yer alır; ocaksancak ve zaferdir.

Osmanlı mehterinde birçok çeşitlilik yer almakta ve zurna, boru, kurrenay ve mehter düdüğü gibi nefesli, üflemeli, kösdavulnakkare, zil ve çevgân gibi vurmalı ya da çarpmalı çalgılar yer almış ve tüm çalgıların sayısı eşit tutulmuş ve bu sayıya dayanarak mehterin kaç katlı olduğu belirlenmektedir.

Özellikle  Anadolu’nun birçok yöresinde etkili olmasının yanı sıra Tekirdağ mehteran grubu ilde de oldukça önemli bir değere sahiptir. Organizasyonlarda genelde kullanılsa da eski zamanlarda savaş zamanı daha çok değerli bir öneme sahiptir.

 

Mehteran grupları ile ilgili olarakta birçok açıdan baktığımızda Tekirdağ mehteran kiralama ile ilgili olarak fiyatlarda oldukça öneme sahiptir.

Organizasyonlar ile ilgili olarak birçok fiyat araştırması yapacak olsanız da Tekirdağ mehter fiyatları ile ilgili olarak araştırma yapmak oldukça önemlidir. Hem sizler için hem de organizasyon için fiyatların oldukça uygunluk durumunda olması iyi olacaktır.