Ekiplerimizdeki Enstrümanlarımız

      BENDİR             

Nevbe:Zilsiz tef şeklinde olan bir çalgıdır sadece tasavvuf müziğinde kullanır.

 

Kudüm: Derili vurmalı sazlardandır.2 küçük davuldan oluşur

 

 

org

keman